Prywatne życie ssaków w Roztoczańskim Parku Narodowym

Fundamentalnym zadaniem parku narodowego jest ochrona przyrody – zabezpieczenie zarówno pospolitych jak i rzadkich elementów środowiska przyrodniczego. Jednakże skuteczna ochrona to przede wszystkim poznanie i zrozumienie procesów w przyrodzie zachodzących.
W kolejnych odsłonach prezentować będziemy wyniki prowadzonych przez Park badań monitoringowych nad fauną ssaków, z wykorzystaniem standardowych metod badawczych oraz metod nowoczesnych – obrazujących zwierzęta oraz ich zachowania w naturalnych warunkach, w jakich żyją na co dzień. Przedstawiamy zwierzęta takimi, jakimi są w rzeczywistości, próbując obalać narosłe latami mity na temat niektórych „zdemonizowanych” gatunków.

Kliknij 

Skip to content