Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Sprzedaż używanych rur stalowych czarnych b/szwu DN 400”

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż używanych rur stalowych czarnych b/szwu DN 400.

Treść ogłoszenia kliknij
Formularz ofertowy kliknij