Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Czy w przygotowywaniu centralnej ciepłej wody występują koszty wspólne? Artykuł Kurier Lubelski – Magazyn

Puławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od ponad 20 lat prowadzi bezpośrednie rozliczenia za ciepło z mieszkańcami budynków wielorodzinnych Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej “Powiśle”.

Wraz z przejęciem rozliczeń wprowadzony został system rozliczeń kosztów ogrzewania według …