Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Yearly Archives: 2018

Bieg odbył się  na dystansach  5 lub 10 kilometrów. Sportowcy, którzy odwiedzili w niedzielę 9 września rezerwat Jata i złożyli […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Poradnik firmy kliknij   POLECAMY  
CZYTAJ WIĘCEJ
Występowanie Występuje nieomal w całej Europie (na południu rzadziej, najliczniej w środkowej i wschodniej) aż po wschodnią Syberię i w […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne w przedszkolach i […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Prawidłowe ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń wpływa bardzo istotnie na oszczędność energii. Wystarczy stosować się do kilku poniżej przedstawionych porad, które […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Twoje dziecko lubi grać w gry? Spędza w pozycji siedzącej długie godziny? Jeśli chcesz, aby było bardziej aktywne, zaproponuj mu […]
CZYTAJ WIĘCEJ