Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Media zachwycone Panem Eugeniuszem:)

Cytat Dziennik Wschodni :

Dobrą formę pokazali m.in. Waldemar Brodacki z Puław, Wojciech Wenerski z Lublina, czy Eugeniusz Jankowski z Puław, którzy ukończyli 10 km (w środku stawki), co oznacza, że pokonali wielu młodszych od siebie. Wszyscy uczestnicy niedzielnych zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi również puchary i nagrody. Imprezę zorganizowało Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Co więcej można napisać? Czapki z głów Panie Eugeniuszu !!