You are here: Home Medycyna Samotność negatywnie wpływa również na twoje zdrowie fizyczne i to na wiele sposobów Samotność negatywnie wpływa również na twoje zdrowie fizyczne i to na wiele sposobów

Kiedy Daniel Russell i jego koledzy z UCLA w 1978 roku podjęli się stworzenia sposobu mierzenia samotności ludzi, to, co wymyślili, było prawdopodobnie najmniej zabawnym 20-punktowym kwestionariuszem w historii.

Poziom samotności

W czteropunktowej skali od „nigdy” do „często” ludzie mieli określić, jak często czują, że nie mają się do kogo zwrócić z problemami, czują się pomijani w społeczeństwie i mają wrażenie, że ich relacje są bez znaczenia.

Skip to content