Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Najczęstsze pytania dotyczące rozliczeń energii cieplnej.

Najczęściej stawiane przez mieszkańców pytania dotyczące systemu rozliczeń energii cieplnej uwzględniającego indywidualne zużycie.

Kliknij na obrazek 

Poprzedni