Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Rozliczanie kosztów

Zasadach funkcjonowania systemu indywidualnych rozliczeń Metrony Polska.

   Podzielniki zamontowane w Państwa mieszkaniach rejestrują oddawanie ciepła przez grzejniki. Wskazania podzielników służą tylko i wyłącznie do określania udziału indywidualnego użytkownika w kosztach zużycia, będących częścią kosztów ogrzewania nieruchomości. Innymi słowy, po przeprowadzeniu odczytu możliwe jest określenie różnic w zużyciu ciepła między użytkownikami jednej nieruchomości.

Kliknij na obraz