Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę elementów systemu rur preizolowanych”