Projekty finansowane ze środków UE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. Umowa w tej sprawie została podpisana 25 lutego 2019 roku.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,865 km sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączeniem do nowej hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Lubelskiej.  Przy ulicy Wróblewskiego w miejscu węzła grupowego powstanie 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych i zostanie przebudowana sieci na długości 0,694 km.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 2 355,04  GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów – 0,01 Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 203,92 tony równoważnika CO2.

Dodatkowe korzyści wynikające z realizacji Projektu to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do odbiorców, a także poprawa stanu jakości powietrza w Puławach.

 

Całkowity koszt realizacji projektu (brutto):                       4 952 228,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:             1 705 045,00 PLN

Skip to content