OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Dostawę peletu drzewnego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę peletu drzewnego

Poprzedni

Następny