BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników Spółki przedłuża okres wstrzymania osobistych przyjęć w Biurze Obsługi Klienta do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail, a płatności prosimy realizować za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach do tego przeznaczonych (bank, poczta). Dane kontaktowe oraz wszelkie druki dostępne są na naszej stronie internetowej www.opec.pulawy.pl

W przypadku niezbędnej konieczności wizyty będą umawiane na konkretną godzinę, tak aby nie powodować potrzeby przebywania w pomieszczeniu BOK przez większą grupę osób.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za działania związane ze zwalczaniem koronawirusa, rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozszerzeniu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

Podjęte przez nas działania mają na celu przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W związku z powyższym liczymy na Państwa wyrozumiałość i apelujemy o zastosowanie się do naszej prośby.

Skip to content