OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Usługę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych”ZAKOŃCZONE