OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę pomp” ZAKOŃCZONE