OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę elektromagnetyzerów”ZAKOŃCZONE