OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę peletu”