Energia odnawialna w OPEC Sp. z o.o. w Puławach

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Energia odnawialna w firmie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach” współfinansowanego ze środków europejskich. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 maja 2021 roku z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane panele  fotowoltaiczne w dwóch lokalizacjach:

  • Siedziba firmy OPEC Sp. z o.o. w Puławach przy ul. Izabelli 6
  • Baza transportu przy ul. 4-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego  1 w Puławach.

Pierwsza instalacja będzie składała się z 90 sztuk paneli fotowoltaicznych o  powierzchni 152,6 m2 o mocy generatora PV 30,16 kWp z 2 falownikami.
Druga instalacja będzie składa się z  80 sztuk paneli fotowoltaicznych o powierzchni 135,6 m2 mocy generatora PV 26,80 kWp i jednym falownikiem.

 

Głównym celem projektu jest :

  • wykorzystanie energii słonecznej poprzez zastosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszej firmy poprzez dywersyfikację dostaw energii
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez zminimalizowanie kosztów dostawy energii elektrycznej

 

 

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu (netto) :                                                                                    206 882,31 PLN

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego         93 097,03 PLN