Procedura postępowania w przypadku zwrotu nadpłaty

Szanowni Państwo

      Wyniki rozliczeń zostały zaksięgowane na Państwa indywidualnym rachunku  w OPEC. Na prośbę odbiorcy ciepła, z którym zawarta jest umowa,  pieniądze z prowadzonego konta zwrócimy na wskazany rachunek bankowy, jeżeli saldo po zaksięgowaniu rocznego rozliczenia jest dodatnie.

W tym celu  należy :

  1. Złożyć druk „Wskazanie rachunku bankowego” w Biurze Obsługi Klienta (dostępny na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w biurze), podpisać go w obecności pracownika OPEC, który przy tej czynności zweryfikuje tożsamość osoby. Dokument  należy złożyć  jednorazowo i osobiście.

 

  1. W przypadku braku możliwości stawiennictwa osoby, z którą mamy podpisaną umowę, honorujemy pełnomocnictwa poświadczone urzędowo. Poświadczenia może dokonać notariusz lub uprawniony do tego urzędnik.

 

  1. „Wniosek o zwrot środków” można złożyć, po uprzednim „Wskazaniu konta bankowego”. Wniosek należy złożyć za każdym razem, gdy chce się odebrać nadpłatę, osobiście, poczta lub droga mailową.

 

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się  w zakładce strefa klienta/druki, procedury.

 

 

W przypadku braku dyspozycji odbiorcy, nadpłata z rozliczenia zostanie zaksięgowana na poczet przyszłych opłat zaliczkowych. W tym przypadku wizyta odbiorcy ciepła w naszym biurze  nie jest wymagana.

 

Skip to content