OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę materiałów preizolowanych” – ZAKOŃCZONY