Modernizacja sieci na osiedlu Wróblewskiego

Trwają prace w terenie na osiedlu Wróblewskiego  w celu realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”.

Przypominamy, że obszar modernizacji sieci na os. Wróblewskiego w 2021 roku dotyczy budynków wielolokalowych przy ulicy:
Wróblewskiego 16A, 16B, 16C, 16D, 14, 12, 12A, 10, 10A, 10B
Kusocińskiego 7, 5, 5A, 3, 3A, 1, 1A
w rejonie ulic: Wróblewskiego, Prusa, Kusocińskiego w Puławach.

 

Do dnia dzisiejszego  większość budynków objętych projektem udało się  wyposażyć  w indywidualne węzły. W czasie prac związanych z wymianą  sieci  na nowoczesne rury preizolowane nasze przedsiębiorstwo musiało zdemontować istniejącą nawierzchnie, wykopać, wymienić,  a następnie rekultywować teren. Prace odbywały się przy pomocy sprzętu ciężkiego jak również z ograniczeniem tego sprzętu w  związku z istniejącymi instalacjami. Miejscami zastosowaliśmy technologię bezwykopową, aby nie utrudniać mieszkańcom ruchu na terenie budowy. 

Zbliżamy się do ostatniego etapu programu – do podłączenia zostały już tylko budynki przy
ul. Kusocińskiego 5, 5A i 7 oraz rekultywacja terenu w obszarze  budynków.

Głównym celem prac jest :

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery :
  • redukcja emisji pyłów – 0,01 Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 203,92 tony równoważnika CO2,
 • zmniejszenie strat ciepła na przesyle poprzez wykorzystanie nowoczesnych rur preizolowanych i w pełni zautomatyzowanych węzłów indywidualnych :
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 2 355,04GJ/rok,
 • poprawa jakości powietrza,
 • wyeliminowanie awaryjności węzła poprzez zastosowanie innowacyjnych węzłów i instalacji,
 • indywidualna regulacja temperatury centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynku,
 • wyposażenie budynku w telemetrię, która umożliwi zdalny podgląd i zarządzanie parametrami węzła,
 • zmiana grupy taryfowej (z PG3 na PG2).

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu (brutto):                                4 952 228,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ:                              1 705 045,00 PLN

Współfinansowanie ze środków NFOŚiGW:                                2 273 657, 00 PLN

 

 

Skip to content