Informacja dla mieszkańców

Zarząd Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. na okres 1 stycznia do 31 marca 2022 r. obniża stawkę podatku VAT na ciepło do 8%.
W związku z tym obniżone zostaną miesięczne opłaty zaliczkowe.
Pierwszej wpłaty w nowej, obniżonej wysokości, za styczeń 2022 r. należy dokonać do 15 lutego 2022 r.
Informacje o wysokości indywidualnych miesięcznych opłat zaliczkowych dostarczymy do skrzynek pocztowych.

Skip to content