OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: “Roboty odtworzeniowe w ramach projektu Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzła grupowego w mieście Puławy.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty odtworzeniowe w ramach projektu “Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzła grupowego w mieście Puławy”.

Skip to content