Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Aktualności

Puławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od ponad 20 lat prowadzi bezpośrednie rozliczenia za ciepło z mieszkańcami budynków wielorodzinnych Puławskiej Spółdzielni […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Jeżeli chcesz sprawić, żeby rachunki za gaz były niższe to musisz pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze odsłoń grzejniki. Zasłonięte grzejniki powodują, że ciepło nie […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Mieszkańcy Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie godzą się na nowy sposób rozliczeń podgrzania wody płynącej do ich domów. Puławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Ceny ciepła w tym sezonie pójdą w górę. To za sprawą drożejącego, już od ubiegłego roku, węgla, który pozostaje podstawowym […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Od kiedy sezon grzewczy trwa cały rok, nie musisz szukać innych sposobów na ciepło wczesną jesienią, niż ciepło systemowe. Lokalny […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Informujemy, że w dniu 19.09.2017 r. zostaje rozpoczęty sezon grzewczy 2017/2018. Na czas rozpoczęcia sezonu grzewczego, bardzo prosimy o otworzenie […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Co to jest ciepło systemowe? Z cie­pła syste­mowego codzien­nie korzysta ponad 15 mln Pola­ków. To cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie […]
CZYTAJ WIĘCEJ