Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Kącik EKO

Stało się. Luźny weekend zamienił się w tydzień, dyspensa na wakacjach – w kolejny miesiąc nicnierobienia, a jeden dzień, w […]
CZYTAJ WIĘCEJ
W nocy z soboty na niedzielę pożegnaliśmy lato i nadeszła jesień. Choć różne gatunki grzybów możemy spotkać w ciągu całego roku to zazwyczaj ta pora roku kojarzy […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, Islandia jest ewenementem na tle innych europejskich krajów. Praktycznie całość swojego zapotrzebowania zaspokaja z […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Występowanie Występuje nieomal w całej Europie (na południu rzadziej, najliczniej w środkowej i wschodniej) aż po wschodnią Syberię i w […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Edukacja Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość naj­młod­szych w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne w przedszkolach i […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Prawidłowe ogrzewanie i wietrzenie pomieszczeń wpływa bardzo istotnie na oszczędność energii. Wystarczy stosować się do kilku poniżej przedstawionych porad, które […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Twoje dziecko lubi grać w gry? Spędza w pozycji siedzącej długie godziny? Jeśli chcesz, aby było bardziej aktywne, zaproponuj mu […]
CZYTAJ WIĘCEJ