Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Kącik EKO

Wielu ludzi pragnie, aby poziom stresu, z jakim walczą, zmniejszył się, lub tęsknią za życiem wolnym od stresu, w którym […]
CZYTAJ WIĘCEJ
NIETYPOWE SPOTKANIE Z RYSIEM Do leśników z Nadleśnictwa Sobibór (RDLP Lublin) od jakieś czasu docierały informacje o nowym mieszkańcu tamtejszych […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Boczki to problem doskonale znany zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Każdy, kto walczył z boczkami wie, jak trudno się ich […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Zamieszkuje umiarkowaną część Eurazji (od południowo-zachodniej Europy po Azję Środkową i na wschód od środkowej Syberii, Indie, na południe od […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że milion osób umiera rocznie przez zażywanie podrobionych leków; w Polsce nawet co setny lek może […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Mimo siarczystego mrozu (-24°C), dzisiejszej nocy z 1 na 2 marca przyszły na świat pierwsze w tym roku dwa źrebaki w hodowli rezerwatowej w Roztoczańskim Parku […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Kierownicy urzędu morskiego w Archangielsku, rosyjskim porcie na Morzu Białym, byli zrozpaczeni. Zbliżał się początek czerwca, a północno–wschodnia trasa żeglugowa, […]
CZYTAJ WIĘCEJ