Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Kącik EKO

Guideline Daily Amount – Wskazane Dzienne Spożycie Oznaczenia GDA informują nas, jakie ilości poszczególnych składników odżywczych zawiera dany produkt. Procent […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Jak ograniczyć smog? Jak wska­zują dane Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska – naj­więk­szym wytwórcą szko­dli­wych sub­stan­cji są indy­wi­du­alne źró­dła cie­pła. Zatem […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Co nas truje? Naj­bar­dziej szko­dli­wymi sub­stan­cjami powsta­jącymi w wyniku dzia­łal­no­ści czło­wieka są: bezno(a)piren: wodorotle­nek aro­ma­tyczny powsta­jący w wyniku nie­efek­tyw­nego spa­la­nia […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Imbir jest silnym antyseptykiem, pobudza wydzielanie soków trawiennych i żółci, zapobiega zastojom żółci, przyśpiesza procesy detoksykacji w wątrobie, poprawia krążenie […]
CZYTAJ WIĘCEJ
26 listopada Eugeniusz Jankowski biegający w barwach OPEC Puławy startował w XI Ogólnopolskim Biegu Barbórkowy Solidarności. Na metę przybiegł jako 55-ty […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Rak płuc kradnie już Polkom więcej lat życia niż rak piersi. A u mężczyzn roczna liczba samobójstw przerasta liczbę ofiar […]
CZYTAJ WIĘCEJ
ILE BIAŁKA JEŚĆ? Białko to bardzo ważny składnik odżywczy. Spożywanie białka wspomaga spalanie kalorii, a także pomaga w budowaniu masy […]
CZYTAJ WIĘCEJ