Komunikaty

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach uprzejmie informuje, że z dniem 24 maja 2019 r. nastąpi […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Informujemy, że w związku z wymianą sieci ciepłowniczej w ulicy Kochanowskiego nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i centralnego ogrzewania […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Z przyjemnością informujemy, że w biurze obsługi klienta wprowadzono możliwość płatności kartą. Serdecznie zapraszamy.
CZYTAJ WIĘCEJ
Informujemy, że od 13 maja pracownicy OPEC Spółka z o.o. w Puławach będą dokonywali odczytów wodomierzy ciepłej wody. Ogłoszenia z […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Garbowie uchwałą nr […]
CZYTAJ WIĘCEJ
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 1 […]
CZYTAJ WIĘCEJ