Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Nasze kotłownie

Rodzaje kotłowni eksploatowanych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach

W Opolu Lubelskim nasza kotłownia przy ul. Puławskiej 21, wyposażona jest w następujące kotły:

  • kocioł gazowo-olejowy firmy Paromat-Simplex Viessmann, moc 1,4 MW
  • kocioł gazowy firmy Paromat-Simplex Viessmann, moc 1,4 MW

W Opolu Lubelskim nasza kotłownia przy ul. Puławskiej 18, wyposażona jest w następujące kotły:

  • kocioł gazowo-olejowy firmy Paromat-Simplex Viessmann, moc 1,12 MW
  • kocioł gazowy firmy Paromat Simplex Viessmann, moc 1,12 MW

W Kurowie nasza kotłownia przy ul.XXXV-lecia PRL 12, wyposażona jest w następujące kotły;

  • dwa kotły gazowe firmy JUBAM-GAZ każdy o mocy 0,23 MW

W Markuszowie nasza kotłownia przy ul. Błońskiej 2, wyposażona jest w  kocioł:

  • kocioł gazowy firmy Paromat Simplex Viessmann, moc 0,13 MW

W Puławach nasza kotłownia przy ul. Romów, wyposażona jest w następujące kotły:

  • trzy kotły gazowe firmy KADAM-Olsztyn każdy o mocy 0,1 MW
  • jeden kocioł gazowy firmy KADAM-Olsztyn, moc 0,07 MW

W Puławach nasza kotłownia przy ul. Wólka Profecka 45C wyposażona jest w kocioł na pellets:

  • firmy Kostrzewa, moc 0,075MW

W  Puławach nasza kotłownia przy ul. Wólka Profecka 45D wyposażona jest w  trzy kotły na pellets:

  • firmy Kostrzewa, moc  0,1 MW