Współpraca z WFOŚiGW

OPEC i WFOŚiGW

W czerwcu 2012 roku rozpoczęła się współpraca pomiędzy OPEC Sp. z o.o. i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Podpisanie przez 12 Prezesa OPEC Puławy Ryszard Jabłoński umowy pożyczki było zwieńczeniem całego procesy przygotowania wniosku, którzy jak się okazuje był innowacyjny na skalę województwa. Pierwsze zadanie, na którego sfinansowanie uzyskaliśmy dofinansowanie nosiło nazwę:
Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania i lokalizacji ubytków gorącego czynnika z sieci cieplnych na terenie działania OPEC Sp. z o.o. (Puławy, Opole Lubelskie, Kurów, Markuszów, Garbów).
O tym i kolejnych efektach współpracy informujemy w kolejnych „zakładkach”

WFOŚiGW w Lublinie i OPEC Puławy - realizują projekt zakupu sprzętu do monitorowania i lokalizacji ubytków gorącego czynnika z sieci cieplnych.

W czerwcu 2012 roku Prezes OPEC Puławy Ryszard Jabłoński podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę pożyczki na sfinansowanie zadania pod nazwą:

Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania i lokalizacji ubytków gorącego czynnika z sieci cieplnych na terenie działania OPEC Sp. z o.o. (Puławy, Opole Lubelskie, Kurów, Markuszów, Garbów).

Elementami wyposażenia zestawu są:

zestaw elektroakustycznych wykrywaczy wycieków wody (korelatory firmy SEBA) – nowoczesne urządzenia do błyskawicznego wykrywania miejsca awarii po stwierdzeniu istotnych ubytków na sieci oraz sprawdzenia domknięcia zasuw,
kamera termowizyjna – która będzie wykorzystywana do wykrywania awarii i wycieków na mniejsza skalę oraz ubytków lub słabej skuteczności izolacji na istniejącej sieci,
•zbiornik na wodę – na palecie w koszu stalowym służący do odseparowania czynnika gorącego i zmagazynowanie go do powtórnego wykorzystania w celu uzupełnienia instalacji lub sprawdzenia szczelności instalacji po usunięciu awarii (tzw. próby ciśnieniowe),
•separator wody instalacyjnej: wykonany z tkaniny powlekanej PVC o łączeniach ze stelażem metalowym – służący do odseparowania wody sieciowej( do chwili schłodzenia) od środowiska przed zrzutem do kanalizacji lub powtórnym wykorzystaniem do uzupełnienia instalacji,
•pompa zanurzeniowa wraz z osprzętem – do wypompowania czynnika gorącego z komór ciepłowniczych oraz kanałów ciepłowniczych,
•agregat prądotwórczy trójfazowy – będzie wykorzystywany do skrócenia czasu reakcji od wykrycia do usunięcia awarii oraz to zabezpieczenia funkcjonowania urządzeni dodatkowych,
•samochód o ładowności 850 kilogramów – służący do transportu całego zestawu.
Należy podkreślić innowacyjność i efektywności naszego przedsięwzięcia poprzez jego bardzo pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz komfort mieszkańców. Dzięki zrealizowaniu naszego projektu będzie można o wiele szybciej lokalizować awarie ciepłownicze przez to skrócić czas ich usuwania. Dzięki realizacji powyższego zadania zostaną osiągnięte realne uzyski ekologiczne zakładamy redukcję, CO2 z 79997,19 Mg/r. na 79952,93 Mg/r. oraz minimalne oszczędności ciepła o 417 GJ/r.
Zastosowanie nowoczesnych technologii takich jak korelatory czy kamera termowizyjna pozwoli na punktowe lokalizowanie przecieków a pozostałe elementy wyposażenia zabezpieczą teren przed degradacją.
Jeśli w wyniku stosowania specjalistycznego sprzętu do monitorowania i lokalizacji ubytków wody grzewczej, zostaną osiągnięte zakładane efekty ekologiczne , to część pożyczki zostanie umorzona.
Mamy nadzieję, że naszym śladem pójdą inne przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Poniżej przedstawiamy galerie zdjęć zakupionego sprzętu.

Podsumowanie inwestycji Modernizacja kotłowni gazowej dostarczającej ciepło do budynków socjalnych przy ul. Romów w Puławach

Kotłownia na ulicy Romów była kotłownia, która w wyniku intensywnej eksploatacji była wysoce awaryjna i coraz mniej efektywna. Poza tym od chwili jej budowy pojawiły się nowe rozwiązania
technologiczne, które gwarantują wyższą wydajność oraz co szczególnie ważne mniejsza emisje szkodliwych substancji. Dlatego Zarząd OPEC Sp. z o.o. Podjął decyzją o wymianie starych kotłów gazowych na nowoczesne urządzenia renomowanej firmy BUDERUS.

Jak wyglądało zużycie kotłów gazowych przedstawia kilka poniższych fotografii:

Po wymianie nasza kotłownia nabrała nowego „blasku”. Oto kilka zdjęć:

Skip to content