OBSŁUGA KLIENTA

Punkt pierwszego kontaktu

Dział Obsługi Odbiorców Ciepła
ul. Izabelli 6, tel. 81-887-86-33.
Godziny pracy:
poniedziałek 9-17,
wtorek – piątek 7-15.
Pracownicy działu:
• udzielają wszelkich informacji na temat funkcjonowania firmy,
• udzielają wszelkich informacji na temat rozliczeń za ciepło,
• zawierają umowy sprzedaży ciepła,
• prowadzą handlową obsługę odbiorców ciepła,
• potwierdzają wnioski mieszkaniowe,
• przyjmują reklamacje.