Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Ciepło systemowe

Ciepło systemowe

Ciepło Systemowe to nie tylko ogrzewanie obiektów czy stałe dostawy ciepłej wody na potrzeby użytkowe, ale cały system pozwalający na działanie wyżej wymienionych instalacji. Do sytemu ciepłowniczego należy zaliczyć źródło ciepła, sieć ciepłowniczą rozprowadzającą energię cieplną do poszczególnych budynków oraz instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach.
Dla  mieszkańca budynku najważniejsze jest prawidłowe funkcjonowanie instalacji i tylko na to powinien zwracać uwagę zwykły użytkownik ciepła systemowego. Ale żeby uzmysłowić Państwu, co to jest Ciepło Systemowe, wspominamy o wszystkich jego elementach.
Ciepło Systemowe prosimy traktować jako jeden produkt, czyli jako ogrzewanie i podgrzewanie wody. Z takiej oferty korzysta coraz większa ilość naszych Klientów, również nasi nowi odbiorcy przyłączający nowo wybudowane obiekty do Ciepła Systemowego. Są jednak budynki, w których Użytkownicy korzystają z Ciepłą Systemowego jedynie do ogrzewania,   a ciepłą wodę podgrzewają za pomocą piecyków gazowych.
Odbiorcy Ciepła Systemowego oczekują kompleksowej obsługi, czyli zarówno dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, jak i na potrzeby przygotowania ciepłej wody. Takie oczekiwanie jest jak najbardziej zrozumiałe i widoczne w naszym mieście, ponieważ coraz więcej Użytkowników  Ciepła Systemowego chce nie tylko w pełni korzystać z dobrodziejstw centralnego ogrzewania, ale również ciepłej wody. Coraz więcej mieszańców budynków decyduje się na wykonanie instalacji ciepłej wody wykorzystującej Ciepło Systemowe, dzięki czemu będą mogli odczuwać jego niewidzialne zalety m.in. takie jak bezobsługowość czy bezpieczeństwo.
Ciepła woda użytkowa jest doskonałym docelowym rozwiązaniem uwzględniającym nowe standardy życia.
Ciepła woda użytkowa uzyskana z wykorzystaniem Ciepła Systemowego jest więc odpowiedzią na potrzebę modernizacji obiektów.

Co to jest ciepła woda użytkowa?

Ciepła woda użytkowa jest wodą wodociągową jedynie podgrzewaną przez różnego rodzaju urządzenia. Mogą to być piecyki gazowe, termy, bojlery itp. W przypadku Ciepła Systemowego woda podgrzewana jest w węźle cieplnym, a dokładniej w wymienniku węzła cieplnego. Aby rozwiać wątpliwości, należy wyjaśnić, że woda, która krąży w sieci ciepłowniczej, nie miesza się w żaden sposób z wodą wodociągową. Podgrzanie wody wodociągowej odbywa się na podobnej zasadzie jak w przypadku, kiedy chcemy podgrzać małemu dziecku zupkę w podgrzewaczu. Wsadzamy butelkę z zupą do wody w podgrzewaczu, lecz zupa nie miesza się z wodą, a jedynie się od niej grzeje.
W przypadku Ciepła Systemowego podgrzewanie wody wodociągowej, wg parametrów określonych przez Klienta, odbywa się w wymienniku węzła cieplnego bez mieszania się cieczy.
Ciepło z systemu w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną krążąc w obiegu zamkniętym pomiędzy źródłem ciepła a węzłem wodzie wodociągowej.
Za jakość podgrzanej wody wodociągowej, która w rzeczywistości wypływa z kranu, odpowiada dostawca wody zimnej, wpływ na jej jakość ma także stan instalacji wewnętrznej, za którą odpowiedzialny jest właściciel obiektu. Natomiast dostawca Ciepła Systemowego odpowiada za jej temperaturę.

Jakie korzyści posiada ciepła woda użytkowa?

Ciepła woda użytkowa z Ciepła Systemowego to bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania, dzięki dostępności o każdej porze dnia i nocy, w każdej niezbędnej ilości i o niezmiennej temperaturze. Regulatory i termostaty, w które wyposażone są węzły, pozwalają ustawić stałą temperaturę na bezpiecznym i komfortowym poziomie. Wygodę rozwiązania potwierdza także fakt, że po odkręceniu kranu nie trzeba czekać, aż woda się nagrzeje (jak w przypadku podgrzewaczy elektrycznych), nie występuje też chwilowy przegrzew wody (jak w przypadku piecyków gazowych). Użytkując ciepłą wodę uzyskaną z Ciepła Systemowego, nie musimy przejmować się też kwestią bezpieczeństwa i właściwego obchodzenia się z urządzeniami – podgrzanie wody następuje w węźle cieplnym, najczęściej zlokalizowanym w piwnicy budynku.
Owo bezpieczeństwo objawia się więc brakiem potencjalnego zagrożenia wybuchem czy zatruciem spalinami, natomiast bezobsługowość to m.in. dbałość dostawcy energii o urządzenia, przeprowadzane przez niego prace modernizacyjne i konserwacyjne czy dostęp do całodobowych usług Pogotowia Ciepłowniczego.
Kolejną korzyścią jest również cena podgrzania wody. Podobnie, jak w przypadku Ciepła Systemowego, należy ona do stabilnych i konkurencyjnych. Wpływ na to ma koszt paliwa, z którego produkt jest wytwarzany. Główny surowiec wytwarzania to węgiel, charakteryzujący się zdecydowanie niższą dynamiką wzrostu cen w stosunku do paliw płynnych. Dlatego ceny Ciepła Systemowego i wody podgrzanej za jego pośrednictwem są atrakcyjne oraz cieszą się zainteresowaniem wśród Odbiorców, którzy uzyskują ciepłą wodę z piecyków gazowych.
Faktem jest zatem nie tylko oszczędność w opłatach bieżących, ale i oszczędność w postaci szybkiego zwrotu kosztów inwestycji wskutek osiągnięcia konkurencyjnej ceny podgrzania wody.
Przeprowadzone już analizy wykazały, że średnia oszczędność w opłatach za podgrzanie wody pozwala na całkowity zwrot kosztów instalacji w okresie maksymalnie do 6 lat.
Aby skorzystać z oferty ciepłej wody użytkowej przygotowywanej za pomocą Ciepła Systemowego, konieczne jest przeprowadzenie przez właściciela (zarządcę) budynku inwestycji polegającej na wykonaniu w budynku instalacji ciepłej wody. Koszty budowy takiej instalacji w przeliczeniu na jedno mieszkanie w zależności od wielkości budynku nie powinny przekroczyć kosztów zakupu jednego piecyka gazowego.