Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Przykładowe reklamacje

Przykładowe reklamacje

Szanowni Państwo

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta Puławy dniu 06.12.2017 r. w sprawie wyników rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017 zaproponowano by na naszej stronie internetowej zamieścić przykładowe reklamacje mieszkańców odnośnie rozliczenia kosztów ogrzewania i nasze odpowiedzi na reklamacje.

Przyjmujemy tę propozycję i zamieszczamy przykładowo 3 reklamacje i nasze odpowiedzi.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Jabłoński