Punkt pierwszego kontaktu

Punkt pierwszego kontaktu

Dział Obsługi Odbiorców Ciepła
ul.Izabelli 6, tel. 81-887-86-33
Godziny pracy:
poniedziałek 9-17
wtorek – piątek 7-15
Pracownicy działu:
• udzielają wszelkich informacji na temat funkcjonowania firmy,
• udzielają wszelkich informacji na temat rozliczeń za ciepło,
• zawierają umowy sprzedaży ciepła,
• prowadzą handlową obsługę odbiorców ciepła,
• potwierdzają wnioski mieszkaniowe,
• przyjmują reklamacje.