Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

ul. Izabelli 6 w Puławach

tel. 81 887 42 23

Punkt pierwszego kontaktu

Punkt pierwszego kontaktu

Dział Obsługi Odbiorców Ciepła – punkt pierwszego kontaktu
ul. ks. Izabelli, tel. 81-887-86-33.
Godziny pracy:
poniedziałek 7-17,
wtorek – piątek 7-15.
Pracownicy działu:
• udzielają wszelkich informacji na temat funkcjonowania firmy,
• udzielają wszelkich informacji na temat rozliczeń za ciepło,
• zawierają umowy sprzedaży ciepła,
• prowadza handlowa obsługę odbiorców ciepła,
• potwierdzają wnioski mieszkaniowe,
• przyjmują reklamacje.