Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach pozyskała dotację z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa w tej sprawie została podpisana 10 lipca 2020 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Projektu zostanie wybudowane 0,480  km sieci ciepłowniczej oraz zostanie zmodernizowana sieć na długości  0,970 km. Powstanie również 20 nowoczesnych węzłów indywidualnych.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na poziomie 5763,53 GJ/rok,
  • redukcja emisji pyłów – 0,036  Mg/rok,
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych –  464,26 tony równoważnika CO2.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:                                        4 367 607,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych:                                       3 417 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW:              2 392 460,00 PLN

Realizacja projektu inwestycyjnego

OPEC Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego pt. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy”. Prace rozpoczęły się od budowy osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej. Po demontażu istniejącej nawierzchni przystąpiono do wykopów a następnie układania rur. Sieć wykonywana jest w technologii bezkanałowej z rur preizolowanych o średnicy dn/Dz=150/250mm.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach informuje, iż w związku z realizacją powyższego Projektu funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)