XXX Jubileuszowy Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

XXX Jubileuszowy Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny rozpoczął się 31 sierpnia przed pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny. W imieniu byłych Dzieci Zamojszczyzny zebranych uczestników powitał Julian Grudzień (Przewodniczący Krajowej Rady Środowiska Dzieci Zamojszczyzny z siedzibą w Zamościu).
Z okazji jubileuszowego Biegu organizatorzy wręczyli pamiątkowe medale „Zasłużony dla Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny” – samorządom, instytucjom, sponsorom, Kluby Biegacza oraz osobom indywidualnym, którzy rokrocznie wspierają organizację Biegu.
Bieg, oddaje hołd Dzieciom Zamojszczyzny. Ideą przewodnią Biegu jest zachowanie pamięci o tragicznych losach Dzieci Zamojszczyzny, a wysiłek, jaki wkładają uczestnicy Biegu w pokonanie 100 kilometrowej trasy, jest formą jej uczczenia. Zawodnicy startujący w całym Biegu, pokonują cztery etapy (jeden etap dziennie), których łączny dystans wynosi 100 km. Na wynik końcowy biegu składa się łączny czas wszystkich etapów. Dla zawodników startujących w jednym etapie (do wyboru etapy od I- IV), każdy etap liczony jest, jako oddzielny Bieg, III-Etap jest jednocześnie Półmaratonem.
W tych morderczych zawodach Eugeniusz Jankowski stanął na najwyższym stopniu podium. Składamy wyrazy najwyższego uznania i podziwu.

 

Skip to content