XXVI Biegi Ekologiczne – Urszulin

Znowu najwyższe miejsce podium w swojej kategorii wiekowej. Pan Eugeniusz wystartował 3 czerwca w Urszulinie w biegu na 10 kilometrów osiągnął czas 50 minut 09 sekund.

O walorach przyrodniczych Urszulina świadczy fakt, że najciekawsze zespoły leśne i krajobrazowe oraz stanowiska rzadkiej roślinności zostały objęte ochroną Poleskiego Parku Narodowego, który swoim zasięgiem obejmuje ok. 50% obszaru Gminy Urszulin. Najcenniejsze gatunki flory i fauny takie jak: brzoza niska, wierzba lapońska i borówkolistna, trzy gatunki rosiczek, aldrowanda pęcherzykowata, bagnica torfowa oraz żółw błotny, będące rzadkością w skali światowej chronione są w strefach ochrony ścisłej i czynnej związanej z torfowiskami. Siedliskiem unikalnych okazów flory i fauny są też liczne torfianki i jeziora w obrębie Poleskiego Parku Narodowego otoczone charakterystycznym kożuchem roślinnym – spleją.

Wyniki biegu OPEN  i KATEGORIE WIEKOWE

Skip to content