Łabędzie krzykliwe na stawach Echo

Obecnie na świecie występuje 6 gatunków łabędzi z czego w Polsce możemy spotkać 3 dziko występujące gatunki – dwa gatunki lęgowe i jeden gatunek przelotny. Najbardziej znanym i najliczniejszym gatunkiem lęgowy jest łabędź niemy Cygnus olor – ok.6-7,5 tys. par w Polsce. Ponadto od niedawna bo od roku 1973 w Polsce gnieździ się również łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, którego liczebność wzrasta i oceniana jest obecnie na 130-150 par. Zdecydowanie najrzadziej spotykanym i wyłącznie na przelotach jest najmniejszy z nich łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus.

Wszystkie trzy gatunki zostały również stwierdzone na Roztoczu, a w Roztoczańskim Parku Narodowym dotychczas stwierdzono jedynie dwa gatunki – łabędzia niemego i łabędzia krzykliwego. Od wielu lat (od 1993r.) jedna para łabędzi niemych gnieździ się regularnie na stawach Echo. W obecnym roku niestety para ta nie wyprowadziła lęgu.

Więcej na 

Skip to content