Prywatne życie ssaków w Roztoczańskim Parku Narodowym

Fundamentalnym zadaniem parku narodowego jest ochrona przyrody – zabezpieczenie zarówno pospolitych jak i rzadkich elementów środowiska przyrodniczego. Jednakże skuteczna ochrona to przede wszystkim poznanie i zrozumienie procesów w przyrodzie zachodzących.
W kolejnych odsłonach prezentować będziemy wyniki prowadzonych przez Park badań monitoringowych nad fauną ssaków, z wykorzystaniem standardowych metod badawczych oraz metod nowoczesnych – obrazujących zwierzęta oraz ich zachowania w naturalnych warunkach, w jakich żyją na co dzień. Przedstawiamy zwierzęta takimi, jakimi są w rzeczywistości, próbując obalać narosłe latami mity na temat niektórych „zdemonizowanych” gatunków.
Wilk, kluczowy drapieżnik roztoczańskich lasów. W ciągłym biegu, najczęściej pod osłoną nocy, kontroluje ogromne przestrzenie w obronie terytorium i poszukiwaniu pokarmu. Żywiąc się głównie dużymi roślinożercami – przede wszystkim dzikami i jeleniami – wpływa na ograniczanie ich populacji. Wilki nie są groźne dla ludzi i nie są wobec człowieka agresywne (w przeciwieństwie do psów, zwłaszcza puszczonych samopas). Obecnie w RPN występuje grupa rodzinna licząca 5 osobników (w części południowej) oraz para rodzicielska w części północnej. W stosunku do poprzedniego roku, liczebność wilka w RPN i jego sąsiedztwie spadła o połowę (13 osobników w dwu grupach rodzinnych w roku 2016 i 7 osobników aktualnie)

Więcej na 

Skip to content