OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: “Roboty budowlane w ramach budowy sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach”

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach budowy sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Puławach.

 

Skip to content