PROPOZYCJA NOWEGO REGULAMINU

Szanowni Państwo, niniejszym przedstawiamy propozycję opracowanego wspólnie z Zarządcami Państwa nieruchomości „Regulaminu rozdziału kosztów dostawy energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody na poszczególne lokale”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią i zgłaszania swoich uwag. Wszelkie sugestie prosimy kierować na adres regulamin@opec.pulawy.pl do dnia 31.03.2019 r.

Ostateczną decyzję o wyborze metody podziału całkowitych kosztów dostawy ciepła, w myśl ustawy Prawo energetyczne, podejmie Zarządca lub Właściciel budynku.

Skip to content