Odczyty wodomierzy

Informujemy, że od 13 maja pracownicy OPEC Spółka z o.o. w Puławach będą dokonywali odczytów wodomierzy ciepłej wody. Ogłoszenia z terminami odczytu będą umieszczone na klatach schodowych.

Przeprowadzenie odczytu wodomierzy zainstalowanych w Państwa mieszkaniach stanowi podstawy do dokonania indywidualnego rozliczenia kosztów dostawy ciepłej wody.

Prosimy o udostępnienie wodomierzy do odczytu w wyznaczonych terminach.

Skip to content