OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (dla przebudowy sieci projekt budowlany i wykonawczy oprawione w oddzielnych tomach) oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (dla przebudowy sieci projekt budowlany i wykonawczy oprawione w oddzielnych tomach) oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Skip to content