Podsumowanie sezonu grzewczego 2018/2019

OPEC Sp. z o.o. w porozumieniu z Zarządcami oraz Właścicielami budynków podjął decyzję o zakończeniu sezonu grzewczego z dniem 24.05.2019 r. Sezon grzewczy 2018/2019 trwał 243 dni i był o 18 dni dłuższy od sezonu 2017/2018. Średnia temperatura w sezonie 2018/2019 wyniosła 5,7˚C. Był to jeden z dłuższych sezonów grzewczych w historii firmy. Najzimniejszym dniem w tym sezonie był 01.12.2018 r. Średnia temperatura dobowa tego dnia wynosiła – 9,2˚C. Najwyższą zaś średnią temperaturę dobową odnotowano 26.04.2019, a wynosiła ona 19,7˚C .

Warto jednak zaznaczyć, że nie ma ściśle określonego termin rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Mieszkańcy sami mogą wnioskować do Zarządcy o włączenie lub wyłączenie ogrzewania. W sezonie grzewczym 2018/2019 początek sezonu przypadł na 24 września 2018 roku, a koniec na 24 maja 2019 roku.

Skip to content