OPEC Sp. z o.o. w liczbach

47 lat doświadczenia
67,5 km

sieci ciepłowniczej

w tym

4,3 km

sieci napowietrznej

25,5 km

sieci preizolowanej

co stanowi

38% całej sieci

892 węzły

w tym

58 węzłów grupowych

980 przyłączonych budynków

w tym

316 domków jednorodzinnych

7 własnych

kotłowni

Skip to content