OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: Roboty odtworzeniowe w ramach realizacji zadania pn. „Osiedlowa sieć cieplna dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej w Puławach”ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty odtworzeniowe w ramach realizacji zadania pn. „Osiedlowa sieć cieplna dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej w Puławach”.

 

 

 

Skip to content