INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Prosimy, abyście Państwo w związku z zagrożeniem koronawirusem pamiętali o zasadach profilaktyki. W tym czasie powinniśmy wszyscy stosować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi osobami. Bardzo ważnym elementem jest zachowanie odpowiedniej odległości. Prosimy o tymczasowe odejście od dobrej praktyki – podawania sobie dłoni.

Podjęte przez nas działania prewencyjne będą bardziej skuteczne, im staranniej będziemy przestrzegać zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

Koronawirusem zarazić się można przede wszystkim przy bliskim kontakcie z osobą zakażoną. Dlatego zwracajcie uwagę, aby:

  • unikać bezpośredniego kontaktu w czasie powitania,
  • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem,
  • często myć ręce,
  • unikać zatłoczonych miejsc,
  • ograniczać spotkania – uzgadniaj sprawy bieżące np. w formie telekonferencji,
  • zachować minimum metr odległości od osób z objawami choroby,
  • nie bagatelizować objawów chorobowych: złego samopoczucia, bólu mięśni i stawów, kaszlu czy gorączki; jeśli wystąpią natychmiast zwrócić się do lekarza.

 

Zdrowie jest najważniejsze, dlatego apelujemy o przestrzeganie powyższych wskazówek.

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

Następny

Skip to content