OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: “Roboty odtworzeniowe”ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty odtworzeniowe w ramach realizacji zadania: Budowa przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ulica Żeromskiego 16, Kochanowskiego 19, Sienkiewicza 6 oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 ulica Słowackiego 5A.

Skip to content