Podsumowanie sezonu grzewczego 2019/2020

Sezon grzewczy 2019/2020 trwał 257 dni i był o 14 dni dłuższy od sezonu 2018/2019. Średnia temperatura w sezonie 2019/2020 wyniosła 6,96˚C. Był to najdłuższy sezon grzewczy w ostatnich 20 latach. Najzimniejszym dniem w tym sezonie był 6 styczeń 2020 roku. Średnia temperatura dobowa tego dnia wynosiła – 1,3˚C. Najwyższą zaś średnią temperaturę dobową odnotowano 11 maja 2020 roku, a wynosiła ona 20,9˚C .

Warto jednak zaznaczyć, że nie ma ściśle określonego termin rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Mieszkańcy sami mogą wnioskować do Zarządcy o włączenie lub wyłączenie ogrzewania. W sezonie grzewczym 2019/2020 początek sezonu przypadł na 18 września 2019 roku, a koniec na 31 maja 2020 roku. Jednak ostatnie budynki zostały wyłączone dopiero w pierwszych dniach czerwca.

Skip to content