Pytania i odpowiedzi 2019 / 2020 – Część I

Rozliczenia z odbiorcami ciepła sezon 2019 r. / 2020 r.

W związku z przeprowadzonymi rozliczeniami za sezon grzewczy 2019/2020 chcielibyśmy podzielić się z Państwem najczęściej zadawanymi pytaniami zarówno podczas naszych wielu rozmów telefonicznych, dyskusji prowadzonych w naszym BOK jak również dyskusji na profilu Facebook.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania:

  1. Po co został zmieniony regulamin?

Ze względu na liczne nowelizacje prawa energetycznego zachodziła konieczność dostosowania podstawy do prowadzenia rozliczeń do obowiązującego Prawa Energetycznego. W związku z tym jesienią 2018 roku rozpoczęły się prace nad określeniem nowych zasad rozliczeń. W pracach uczestniczyli Zarządcy nieruchomości oraz przedstawiciele naszej Spółki. Podstawą opracowania była Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Wraz z późniejszymi zmianami.

  1. Kto zmienił regulamin?

Prawo energetyczne w punkcie 45a dokładnie określa odpowiedzialność za wprowadzenie zarówno regulaminu prowadzenia rozliczeń jak i za jego zmiany. Proponuję zapoznanie się z artykułem w poniższym linku: https://prawo-pl.com/prawo_energetyczne/45a.htm

  1. Dlaczego nie poinformowaliśmy osób bez podzielników? (tzw. ryczałt)

Nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Wraz z ubiegłorocznymi rozliczeniami wysyłaliśmy informacje do mieszkańców, u których zostały wprowadzone nowe zasady prowadzenia rozliczeń. Jednostki odpowiedzialne za wprowadzenie nowych zasad prowadzenia rozliczeń również publikowały nowe regulaminy na swoich stronach internetowych oraz wywieszając je na tablicach ogłoszeń. Temat wprowadzenia nowych zasad prowadzenie rozliczeń poruszany był również w prasie lokalnej.

  1. Dlaczego jest taka duża podwyżka?

Zmiana wysokości należnej opłaty zaliczkowej wynika w znacznej mierze ze zmiany regulaminów prowadzenia rozliczeń. Należne opłaty zaliczkowe w nowych regulaminach są inaczej określane niż we wcześniej obowiązujących. Nowe opłaty zaliczkowe opierają się na indywidualnych zachowaniach mieszkańców. W starym regulaminie należna opłata zaliczkowa określona była jak średnia cena w budynku.

 Na zmianę wartości zaliczek ma również wpływ zmiany cen w taryfie dla ciepła zarówno Grupy Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. (około 15%) jak i OPEC Sp. z o.o. (około 2,5%)

  1. Dlaczego OPEC zmienił regulamin?

OPEC Sp. z o.o. nie jest stroną wprowadzającą nowe zasady rozliczania w budynkach wielolokalowych. Odsyłamy do Prawa energetycznego w punkcie 45a dokładnie określa się odpowiedzialność za wprowadzenie zarówno regulaminu prowadzenia rozliczeń jak i za jego zmiany.

Owszem, potwierdzamy iż uczestniczyliśmy w pracach nad zapisami w nowym regulaminie.

  1. Dlaczego są małe nadpłaty w porównaniu do poprzednich rozliczeń?

W starym regulaminie należna opłata zaliczkowa określona była jako średnia cena w budynku, stąd bardzo często pojawiały się duże zwroty lub niedopłaty. Należne opłaty zaliczkowe w nowych regulaminach są inaczej określane niż we wcześniej obowiązujących. Nowe opłaty zaliczkowe opierają się na indywidualnych zachowaniach mieszkańców, przez co wielkość zwrotów lub niedopłat powinna się zmniejszać. Niestety nie potrafimy przewidywać pogody dlatego też w przypadku niskich temperatur o okresie zimowym na terenie całego miasta mogą pojawić się niedopłaty, natomiast w przypadku wysokich temperatur w sezonie grzewczym mieszkańcy będą mieli możliwość przekazania nadpłaconej kwoty na przyszłe należne opłaty zaliczkowe lub wystąpić na piśmie o zwrot nadpłaconych kwot.

  1. Dlaczego zostałem rozliczony z podzielników a nie z najwyższego zużycia ciepła (nowy regulamin)? (brak podzielników)

Nowy regulamin jasno określa zasady rozliczenia w przypadkach postawionych w pytaniu. Rozliczenie według najwyższej ilości jednostek wskazanych przez podzielniki ciepła w budynku może być zastosowane tylko i wyłącznie w przypadku braku zainstalowanych podzielników w mieszkaniach.  W przypadku kiedy te podzielniki są zainstalowane w mieszkaniu, do rozliczenia danego mieszkania muszą one być zastosowane.

Skip to content