OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: „Dostawę automatyki” ZAKOŃCZONE