OGŁOSZENIE PRZETARGU na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej. ZAKOŃCZONE

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-prawnej w zakresie:

  1. Kompletnych dokumentacji przebudowy osiedlowej sieci cieplnej na wysokoparametrową do budynków przy ul. Cichockiego 7, Cichockiego 13 w Puławach.
  1. Opracowanie dokumentacji węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Cichockiego7, Cichockiego 13 w Puławach (odrębną dla każdego z węzłów).
  2. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonawstwa przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy.

zgodnie z warunkami technicznymi nr TP-0082/2020/4266 z dnia 2020-09-22 oraz programem funkcyjno-użytkowym. Dla sieci cieplnej niezbędne jest uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Skip to content